nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-23 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításárólAz önkormányzat képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


A R. 8. melléklet I. része az alábbiak szerint módosul:


I. rész


A falugondnoki szolgáltatás célja, feladata


A falugondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések és tanyák esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a települések szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése. Igény szerint a kistérségi közlekedési szolgáltatásokban való részvétel. A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés szolgáltatási elemet biztosít.

A falugondnoki szolgálat az önkormányzat saját rendelete, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. § (1-2-3) bek., valamint a helyi szükségletek alapján

Közvetett szolgáltatásnak minősülnek és a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át tehetik ki az alábbi feladatok:

a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,

b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.


A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre:

- a településen életvitelszerűen tartózkodó lakosság, amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik a falugondnoki szolgáltatás igénybevételére.

A falugondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.


Záró rendelkezések


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Léránt Ferenc

dr. Novák Anett

polgármester

jegyzőKihirdetve 2017. szeptember 22.                                               dr. Novák Anett

                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!