nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl község képviselő-testületének 11/2016 (XI.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 -tól
Rábakecöl község képviselő-testületének 11/2016 (XI.14.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 5.§ c.) pontjában továbbá a 6.§-ában kapott felhatalmazás alapján. Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az alábbiakat rendeli el:


1.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C.tv. (továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 2%-a.


            (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adó mértéke a Htv. 37.§ (2) bekezdés a.)                és b.) pontja szerinti tevékenység végzésénél naptári naponként 5.000.Ft.


2.§ Ezen rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 12/2013.(X.07.) és a 9/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.  Tuba Erik                                                                                                                 Dr. Gál László

polgármester                                                                                                                     jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!