nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 3/2019(V.29.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 -tól
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 3/2019(V.29.)önkormányzati rendelete
2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében - a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.  20. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 23.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján, a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet rendelkezéseire figyelemmel az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:


ELSŐ RÉSZ


A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzkészlet jóváhagyása.


1.§ (1) Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. sz. melléklet szerint


            153.367 ezer Ft    bevétellel,

            133.518 ezer Ft    kiadással

              19.849 ezer Ft    alaptevékenység szabad maradványa

              21.010 ezer Ft    szabad pénzkészlettel

       572 ezer Ft    kötött felhasználású pénzkészlettel

               83.546 ezer Ft    kincstárjeggyel jóváhagyja.


(2) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 2. sz.  melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételeit forrásokként és a kiadásokat - ezen belül a kiemelt kiadásokat - feladatokként részletezve a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási bevételek (10.088 e Ft) és kiadások (15.961 e Ft) részletezését a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


3.§ A 6. sz. melléklet támogatásokat célokként tartalmazza, és a költségvetési szervek finanszírozása e szerint történt.


4.§ Az önkormányzatnak hitelfelvételre nem volt szüksége, a 7. sz. melléklet szerint.

A Kamatozó Kincstárjegy vásárlás- beváltás 2018. évi forgalmát szintén a 7. sz.melléklet taglalja.


5.§ A 10.számú melléklet a Közösen fenntartott intézmények hozzájárulásait tartalmazza, melynek megalapozó adatai a 12. számú mellékletben és az 1- 3 sz. függelékekben találhatók.


MÁSODIK RÉSZ


A pénzmaradvány és a vagyonmérleg elfogadása


6.§ Az önkormányzat 2018. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 13. számú mellékletben állapítja meg, a 4.sz. függelék alapján részletezve.


7.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetési szabad maradványát 19.849 ezer forint összegben a 14. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.                                             


HARMADIK RÉSZ


8.§ Az önkormányzat és intézményeinek létszámalakulásait 2018. évben az 5.sz. melléklet tartalmazza.


9.§ Az önkormányzat közvetett kiadásait a 8. sz. melléklet tartalmazza, részletezi.


10.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait tartalmazza a rendelet 9.sz. melléklete. Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 11. sz. melléklet részletezi.


Záró rendelkezés


11.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Troszt József                                                                Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna

polgármester .                                                                         jegyző


Záradék: Jelen rendelet a Görcsönydoboka Község Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.görcsönydoboka.hu honlapon 2019.május 29. napján kihirdetésre került.


Görcsönydoboka, 2019. május 29.                          Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna

                                                                                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
516.11 KB
2. melléklet
768.39 KB
3. melléklet
554.38 KB
4. melléklet
292.52 KB
5. melléklet
261.62 KB
6. melléklet
354.72 KB
7. melléklet
274.86 KB
8. melléklet
426.88 KB
9. melléklet
269.94 KB
10. melléklet
671.09 KB
11. melléklet
850.24 KB
12. melléklet
827.28 KB
13. melléklet
277.2 KB
14. melléklet
252.49 KB
1. függelék
453.84 KB
2. függelék
455.5 KB
3. függelék
329.07 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!