nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 - 2019-01-02
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (XI.27.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 6/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 6/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:


Módosító rendelkezések

1. §


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 6/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. számú mellékletének helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.


Záró rendelkezések

2. §


Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

               Kelemen Csaba                                                        Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                   jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. november 27.                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
12.18 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!