nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-06 - 2019-12-31
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltak szerint 51 462 ezer Ft bevétellel, és a 2. mellékletben foglaltak szerint 41 688 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadásokat a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. mellékletben, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összegét a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § Az eszközök vagyonkimutatását a 8. melléklet, a források vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet mutatja be.

8. § A pénzeszközök változását a 11. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatását a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat által biztosított hitelek és kölcsönök alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2019. december 31-én hatályát veszti.

(2) A jelen rendelet kihirdetését követő második napon hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
131.4 KB
2. melléklet
144.56 KB
3. melléklet
112.42 KB
4. melléklet
109.75 KB
5. melléklet
144.11 KB
6. melléklet
319.76 KB
7. melléklet
193.58 KB
8. melléklet
163.28 KB
9. melléklet
107.5 KB
10. melléklet
69.93 KB
11. melléklet
70.77 KB
12. melléklet
79.92 KB
13. melléklet
100.02 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!