nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2014-04-30 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2013. (II.8.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.8.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1.§ A rendelet 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét  239.683 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.”


2.§ A rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:

a)  működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                   112.646 e Ft,

b) közhatalmi bevétel                                                                                                                               39.887 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                                          17.578 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                                               1.864 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                     38.010 e Ft

g) önkormányzat sajátos bevételei                                                                                                         3.912 e Ft

h) egyéb bevétel                                                                                                                                                150 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                                                        25.636 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                                                    239.683 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                                                     0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                                        0 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                                                        237.819 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                                      1.864 e Ft.”


3.§ A rendelet 4. § (1)-(4) bekezése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1)                   Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:

a) működési költségvetés                                                                                                                     205.379 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                                                         93.734 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                                 22.538 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                                                              66.523 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                                    17.278 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                                                  4.937 e Ft

      af) egyéb juttatás                                                                                                                                   219 eFt

b) felhalmozási költségvetés                                                                                                                  23.674 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                                                                  23.674 e Ft

 c ) kölcsönök                                                                                                                                                          0 e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                                                                             150 e Ft

  e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                                                             10.630 e Ft


(2)               Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                                                        239.683 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                                                         0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                                          0 e Ft.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett  beruházási kiadások beruházásonként

1). Startmunka program- Kazán 1. program                                                                                     5.208 e Ft,

2). Startmunka program- Kazán 2. program                                                                                     8.926 e Ft,

3). Községrendezési terv készítés                                                                                                           6.985 e Ft

4). Kályha vásárlás műhelybe                                                                                                                      190 e Ft

5). Számlázási program                                                                                                                                    84 e Ft

6). Óvodai udvari játékok                                                                                                                               271 e Ft

7). Szabadtéri sport és rendezvénytér                                                                                                     2010 e Ft


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                                                                                             200 e Ft

b) Születési támogatás                                                                                                                                   200 e Ft

c) Átmeneti segély                                                                                                                                           400 e Ft

d) Temetési segély                                                                                                                                           600 e Ft

e) Idősek napjára támogatás                                                                                                                     1.100 e Ft

e). Egyéb támogatások                                                                                                                            14.778 e Ft”


4.§ A rendelet 12/A.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„12/A. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés főösszegét 42. 431 ezer forintban állapítja meg. Településenként a 17. sz. mellékletben részletezve. „


5.§ A rendelet 12/B.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„12/B.§  A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                                  24.192 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                      17.980 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                                                                 259 e Ft”


6.§ A rendelet 12/C.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„12/C. § A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                                                                42.431 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                                                                  27.823 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                                     6.893 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                                                            7.715 e Ft”í

     

7.§ A rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 43.968 ezer forintban állapítja meg.”


8.§ A rendelet 14.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„14. § A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                 40.016 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                             0 e Ft,

c) intézményi működési bevétel                                                                        3.952 e Ft”


9.§ A rendelet 15.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„15. § A költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                  43.613 e Ft,

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                     26.123 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.670 e Ft,

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                         10.820 e Ft,

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                         0 e Ft,

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                     0 e Ft,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                  355 e Ft,

      ba) intézményi beruházások,                                                                          355 e Ft.”


10. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

11. § A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

12. § A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

13. § A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

14. § A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

15.§ A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

16. § A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

17. § A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

18. § A rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.


19. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-9. melléklet
130.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!