nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-01-01 - 2012-01-01
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 27/2003.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 27/2003.(XII.11.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A csatornaszolgáltatás díja:


  1. lakossági fogyasztó részére 350 Ft/m3+ÁFA
  2. közüzemi fogyasztó részére: 490 Ft/m3+ÁFA


2.§


Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!