nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2016-12-31
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról a következőket rendeli el:


A talajterhelési díj mértéke


1.§


Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét a 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.


A talajterhelési díj bevallása, megállapítása, befizetése


2.§


A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania az 1. melléklet szerinti nyomtatványon és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31. napjáig Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 55100203-12001572 számú talajterhelési díj beszedési számlájára.


Díjkedvezmény, mentesség


3.§
Ellenőrzés, adatszolgáltatás


4.§


(1) A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat tárgyévet követő év február 28. napjáig  az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.


(2) A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok alapján ellenőrzi.


Vegyes és záró rendelkezések


5.§


(1) A rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 5/2008. (IV. 24.) önkormányzati rendelet.


(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezéseit és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


              Majoros János                                                                                  Tóth Ábel

              polgármester                                                                                       jegyzőA rendelet kihirdetve: Mezőkeresztes, 2015. szeptember hó 25.


Tóth Ábel

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
76.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!