nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-30 -tól
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2 /2015.(II.24 .) rendelet módosításáról

Várkesző Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.24.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el


1.§

Egyházaskesző község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2015.(II.24) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§.(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei


a./ bevételi főösszegét : 35.151 e Ft-ban

b./ kiadási főösszegét : 35.151 e Ft-ban állapítja meg.”


2.§.


A R. 1,.,2.1.,2.2., 3, 4., 5, 6, 7., 8.1.1., 8.1.2.,.8.1.3., 8.1.4.számú mellékletei helyébe e rendelet 1,.,2.1.,2.2., 3, 4., 5, 6, 7., 8.1.1., 8.1.2.,.8.1.3., 8.1.4., sz. mellékletei lépnek.


3.§.


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

.Hegyiné Böröcz Adél Ferencz Dezső

jegyző polgármester
A rendelet kihirdetve:

Egyházaskesző, 2016. május 30. 11. óraHegyiné Böröcz Adél

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
2015.évi módosított kv-i rendelet mellékletei Vk.
909 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!