nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-08-31 - 2018-08-31
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. /III.1./ önkormányzati rendelet módosításáról

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.


1.§


                                                A KR rendelet 3.§. helyére a következő lép:


(1) A képviselő-testület a 2018. évi  módosított költségvetési bevételeket  52 959 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről         33 495 ezer Ft,

- közhatalmi bevételek                                                             11 051 ezer Ft,

- működési bevételek                                                                  3 562 ezer Ft,

- felhalmozási bevételek                                                                  20 ezer Ft,

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      2 398 ezer Ft,

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    2 433 ezer Ft.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi  módosított költségvetésének kiadási összegét 86 635 e Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                                            


Finanszírozási kiadás:                                                 901 ezer Ft.


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

                                    Működési célra                                  19 577 ezer Ft

Felhalmozási célra                             15 000 ezer Ft (3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg.

(1 fő polgármester,  1 fő falugondnok, 1 fő könyvtáros , 1 fő védőnő)

 (4) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 5 főben állapítja meg.

2.§


  1. Jelen rendelet 1. melléklete a 2018. évi költségvetéséről szóló  1/2018. /III.1./  önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe lép.
  2. Jelen rendelet 2. melléklete a 2018. évi költségvetéséről szóló  1/2018. /III.1./  önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe lép.
  3. Jelen rendelet 3. melléklete a 2018. évi költségvetéséről szóló  1/2018. /III.1./  önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe lép.
  4. Jelen rendelet 4. melléklete a 2018. évi költségvetéséről szóló  1/2018. /III.1./    önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe lép.
  5. Jelen rendelet 5. melléklete a 2018. évi költségvetéséről szóló  1/2018. /III.1./    önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe lép.
Záró rendelkezések


3.§


E rendelet – mellékleteivel -  a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Tornyiszentmiklós, 2018. augusztus 29.
Végh László                                                                           dr. Novák Anett

polgármester                                                                                  jegyzőt
Kihirdetve: 2018.augusztus 30.


                           dr. Novák Anett

                                 jegyzőt

                       Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek 1. mód
56.44 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!