nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1994 (III.11.) rendelete
Hatályos:1994-03-11 -tól
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1994 (III.11.) rendelete
Nógrádsipek Község Önkormányzatának jelképeiről és azok használatáról

Nógrádsipek Község Önkormányzat Képviselőtestülete a községi önkormányzat címeréről, zászlájáról (a továbbiakban: jelképek) és azok használatáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.


A Nógrádsipek Községi Önkormányzat jelképei: Nógrádsipek község címere és zászlaja.

(A címer hitelesen színezve, illetve a zászló méretarányosan kicsinyítve e rendelet mellékletét képezi.)


2.§.


Az önkormányzat címere:

Álló, háromszögű pajzs kék mezejében ezüst pajzsfő, három lebegő vörös rózsával megrakva. A kék mezőben alul zöld hármashalom, benne ezüst szegélyű kék vízszintes hullámpólyával. A középső, magasabb halom felett lebegő, szárán összefogott három arany tölgyfalevél.

A címerpajzs alatt szárán összefogott, arany makk-termésű, két zöld homorú, kétoldalt domború ívű szalag fecskefarok-végződésű.

Középső ívében feketével nagybetűs NÓGRÁDSIPEK felirat. A településnév előtt és után 1-1 díszpont.

A címerpajzsot kétoldalról 1-1, a szalagon álló, befelé fordult, vörössel fegyverzett, kiöltött vörös nyelvű, ágaskodó arany griff tartja.


(rajz mellékelve)


3.§.


Az önkormányzat lobogója és zászlaja: 150 x 75 cm.


Lobogó:

Álló téglalap alakú, 2:1 arányú fehér textil, aljában vörös, felette kék vízszintes pólyával. Egy pólyaszélesség a lobogó hosszának 1/10 része. A színes címer a lobogó függőleges szimmetriatengelyén, annak felülről mért 1/3-os osztásvonalán helyezkedik el.


Zászló:

A lobogó 90 °-kal történő elforgatásával jön létre. A színes címer függőleges szimmetriatengelye a zászló hosszának rúdtól mért 1/3-os osztásvonalával esik egybe.

(rajz mellékelve)


4.§.


Az önkormányzat pecsétje:


 1. 4 cm átmérőjű, kör alakú pecsétlap, szélén peremmel. A pecsétkép közepén Nógrádsipek címerének kontúrrajza. Címerpajzs színezés nélküli, de a heraldika szabályainak megfelelően vonalkázással van elkülönítve.
 2. A bélyegző egyik változata műanyagból (továbbiakban: normál) a másik véséssel rézből (továbbiakban: extra) készül, ez utóbbit pecsétviasszal együtt kell használni.


5.§.


Az önkormányzat címere utaló és díszétő jelképként általában az alábbi helyeken (és esetekben) használható:

 1. az önkormányzat zászlaján,
 2. az önkormányzat által alapítandó kitüntetések okiratainak a fejrészén, valamint pecsét formájában az extraváltozatban;
 3. a községháza bejáratánál,
 4. a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, a polgármester és jegyző irodájában,
 5. a községi önkormányzat által kiadott kiadványokon,
 6. a polgármester és a jegyző által protokolláris célra használt levélpapír fejrészén, illetve pecsét formájában normál illetve extraváltozatban.


6.§.


Az önkormányzat zászlaja utaló és díszítő jelképként használható:

 1. a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében állandó jelleggel az eredeti mérteben;
 2. állami ünnepeken a Községháza épületén az eredeti méretben;
 3. külföldi, vagy magasabb szintű belföldi küldöttség látogatásakor a Községháza épületén, eredeti méretben;
 4. külföldi küldöttségek részére ajándékba adható 20 x 10 cm méretű kicsinyített változata.


7.§.


Az önkormányzat címere, illetve a címerrel ellátott zászló rajzolata – a kéviselőtestület előzetes engedélyével, az általa meghatározott használati díj fejében – felhasználható:

 1. turisztikai kiadványokon,
 2. emlék- és ajándéktárgyakon.


8.§.


 1. Az önkormányzat jelképeinek 7.§-ban megjelöült célokra való felhasználását a polgármesterhez címezett kérelemmel lehet kezdeményezni, melyben meg kell jelölni a felhasználás helyét, időtartamát.
 2. A jelképeket kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányoknak és színeknek a betartása mellett kell használni.


9.§.


 1. Ha a képviselőtestület információk, jelzések alapján megállapítja, hogy az ábrázolás nem hiteles, vagy a jelképeket nem az engedélyezett célra, illetve módon használják, a befizetett használati díj vagy annak arányos részének visszafizetése nélkül azonnali hatállyal megtilthatja a jelképek további használatát.
 2. A jelképhasználat szabálytalansága miatt bárkit ért kárt a képviselőtestület nem téríti meg.


10.§.


A képviselőtestület egyes esetekben – külön kérelemre – megengedheti, hogy az önkormányzat címere kizárólag az alapanyag (fém, fa, bőr, stb.) színében (színezés nélkül) készüljön.


11.§.


A községi önkormáyzat jelképei a képviselőtestület engedélye nélkül nem használhatók fel, fogalombahozatal céljából nem állíthatók elő.


12.§.


A 11. §-ban meghatározott tilalmat megszegők ellen a szerzői jogról szóló 1969. évi III. tv. 52. §-ában meghatározott polgári jogi igények valamelyikét kell érvényesíteni.


13.§.


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.Nógrádsipek, 1994. március 11.
Szabóné Füzesi Hajnalka sk.                                                Balázs János sk.

            mb. jegyző                                                               polgármesterKihirdetve:


Nógrádsipek, 1994. március 11.                                                                                          Szabóné Füzesi Hajnalka sk.

                                                                                                       mb. jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!