nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szinpetri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-13 -tól
Szinpetri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 13/2013 (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szinpetri Község Önkormányzat Képviselő - testülete  a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Hatályát veszti a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 13/2013 (XII.30.) önkormányzati rendelet 9. §-a.


2.§ Ez a Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Szűcs-Doszpoly Gyula          Scsavnyiczki István jegyző távollétében és megbízásából:

     polgármester                                                 dr. Hollóné dr. Marcinkó Eszter

aljegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve Szinpetri Községi Önkormányzat hirdetőtábláján való közzététellel 2016. február 12. napján.Scsavnyiczki István jegyző távollétében és megbízásából:

dr. Hollóné dr. Marcinkó Eszter

aljegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!