nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (VIII.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2004-09-01 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (VIII.12.) önkormányzati rendelete
A regionális hulladékgazdálkodási tervről

Jászapáti Városi Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a regionális hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja:1.§


E rendelettel elfogadott hulladékgazdálkodási terv célja az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel, a környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezésének elkerülése érdekében a hulladékkeletkezés megelőzése, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.


2.§


Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33 társult településre vonatkozó közös regionális Hulladékgazdálkodási Tervét e rendelet mellékleteként elfogadja.


3.§


E rendelet hatálya kiterjed Jászapáti város közigazgatási területére.


4.§


E rendelet 2004. szeptember 1. napjával lép hatályba.


Jászapáti, 2004. július 29.


Szabó Lajos sk.                                                                     Andrási Lászlóné sk.

polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

E rendelet 2004. augusztus 16. napján kihirdetésre került.


Jászapáti. 2004. július 29.


                                                                                              Andrási Lászlóné

                                                                                                     jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!