nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015 (V.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-05-12 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015 (V.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.)  önkormányzati rendelet [továbbiakban: R.] 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. § Az R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

3. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-2. melléklet
62.08 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!