nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (X.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-10-24 - 2011-10-29
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (X.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és bölcsődénél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról szóló 32/2005. /XII. 15./ rendelet módosításáról

A Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a gyermekek védelméről, és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147.§ (1) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                                                   


                                                                       1.§


Az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és a bölcsődénél alkalmazandó nyersanyagnormákról szóló 32/2005. /XX. 15./ rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.


                                                                        2.§A rendelet 2011. október 24. napján lép hatályba.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!