nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-03-23 - 2013-03-28
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 23/2003. (XI.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §

(1) Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 23/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletének 1. pontja hatályát veszti.


2. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 23/2003. (XI.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 35/2012. (XII.14.) önkormányzati rendeletének 1. §-a és 2. §-a.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!