nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 7/2016 (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-01 - 2016-06-01
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 7/2016 (V.25.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 7/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének

7/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete

a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról


Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 30. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


g) az önkormányzat bizottsági elnökét, tanácsnokát, képviselőjét, nem képviselő bizottsági tagját -kizárólag a nem képviselő bizottsági tag több bizottsági tagsága esetén halmozható- tiszteletdíj illeti meg, melynek havi összegét a 3. melléklet tartalmazza,”


  1. §


A Rendelet 1. melléklet 2. pont 2.1 alpontjában a „Radics Flórián” név helyébe a „Mezei Zsolt” név lép.

3. §


E rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba, az ezt követő napon hatályát veszti.


Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                            dr. Voller Erika

           polgármester                                                                                                jegyző
Kihirdetési záradék:

Kihirdetve a helyben szokásos módon,2016. május 25.

                                                                                                                         dr. Voller Erika

                                                                                                                                jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. függelék
323.38 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!