nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 8/2016 (XI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-26 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 8/2016 (XI.25.) önkormányzati rendelete
Csibrák Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelet módosításáról.

Csibrák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kurd Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról   az alábbi rendeletet alkotja.


                                                                       A rendelet hatálya


1. §.


(1) A  Csibrák  Község Önkormányzatának 2016 év  költségvetéséről szóló 1/2016.(II.29.)  önkormányzati  rendelet (továbbiakban rendelet)  2.§-a helyébe  az alábbi rendelkezés lép:


A költségvetés bevételei és kiadásai


A képviselő-testület az önkormányzat  2016. évi költségvetésének


a) tárgyévi költségvetési bevételét:                                                                   46.111 e Ft,

aa) működési költségvetési bevételét                                                            36.111 e Ft,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét:                                                       10.000 e Ft,

b) tárgyévi költségvetési kiadását:                                                                    46.111 e Ft,


ba) működési költségvetési kiadását:                                                                35.508 e Ft,

- Személyi jellegű kiadások:                                                                             16.021 e Ft,

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                            6.062 e Ft,

- Dologi jellegű kiadások:                                                                                   9.788 e Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                            2.023 e Ft,

- Egyéb működési célú kiadások:                                                                        1.614 e Ft,

   

bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                                                7.339 e Ft,

- beruházások előirányzata:                                                                                 2.339 e Ft,

- felújítások előirányzata:                                                                                     5.000 e Ft,

- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata:                                   0 e Ft,

   összegben állapítja meg.


c) költségvetési hiányát:                                                                                    - 2.902 e Ft,

ca) működési költségvetési hiányát                                                                         603 e Ft,

cb) felhalmozási költségvetési hiányát:                                                                  2.661 e Ft,

cd) Finanszírozási műveletek egyenlege                                                                2.902 e Ft

d) előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát:                                          4.030 e Ft,

da) d) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló

       (tervezett) pénzmaradványát:                                                                            588 e Ft,

db) d) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló

       (tervezett) pénzmaradványát:                                                                            540 e Ft,


e) a finanszírozási célú műveletek bevételét:                                                           4.030 e Ft,

ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú

         műveletek bevételét:                                                                                    2.902 e Ft                                                      

eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

      bevételét:                                                                                                       1.128 e Ft,


f) finanszírozási célú műveletek kiadását:                                                                1.128 e Ft,

   fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek                                          

         kiadását:                                                                                                        588 e Ft,

   fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek

         kiadását                                                                                                          540 e Ft

összegben  állapítja meg.     


3. §.


A rendelet 3.§. (2-3-(4)(6)  bekezdése  helyébe az alábbi bekezdések  lépnek:


 (1) A Képviselő-testület a megállapított módosított bevételi és kiadási főösszegek kiemelt előirányzatok, és a finanszírozási bevételek és kiadások szerinti részletezését, a rendelet 1. melléklete szerint jóváhagyja.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat  módosított bevételeinek részletezését a 2. melléklet,   az önkormányzat  által megállapított bérleti és térítési  díjakat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A képviselőtestület az önkormányzat   2015 évi  módosított pénzmaradványát  a 4. melléklet, 2016 évi szociális jellegű kiadásait az 5. melléklet  szerint  hagyja jóvá.


(4) Az önkormányzat módosított  fejlesztési kiadásait  célonkénti, feladatonkénti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


                                                                          Záró rendelkezések


11. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2016. november 22. napján tartott ülésén alkotta meg.
                  Kardos János                                                          Horváthné Tóth Valéria

                  Polgármester                                                                     Jegyző  
Z á r a d é k:

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Csibrák , 2016.november  25.                                                                        

Horváthné Tóth Valéria

JegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1
66 KB
2
42 KB
4
36 KB
7
64.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!