nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (II.12.) rendelete
Hatályos:2016-02-12 - 2017-03-26
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (II.12.) rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.11.) rendeletének módosításáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk által biztosított jogalkotási hatáskörben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:


  1. §


Mezőkeresztes Város Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés módosítására az alábbi rendeletet alkotja:


(1) A Képviselő-testülete a 2015. IV. negyedévben engedélyezett pótelőirányzatokat tudomásul veszi, s ennek megfelelően 


            az önkormányzat 2015. évi költségvetésében                           1 344,4 e Ft


többlettámogatást állapít meg.


A többlettámogatást miatt terhére kiadási előirányzat változások:

Óvoda költségvetésében

                      - Személyi kiadásokra                                        44,6 e Ft

                      - Járulékokra                                                    381,4 e Ft

                      - Dologi kiadások csökkenése                       - 303,4 e Ft

          Polgármesteri Hivatal költségvesében

                      - Személyi kiadásokra                                      228,3 e Ft

                      - Járulékokra                                                      61,6 e Ft

          MESZI költségvetésében

                      - Személyi kiadásokra                                        29,2 e Ft

                      - Járulékokra                                                        7,9 e Ft

          Könyvtár költségvetésében

                      - Személyi kiadásokra                                        34,0 e Ft

                      - Járulékokra                                                        9,2 e Ft


          Önkormányzat költségvetésében

                      - Személyi kiadásokra                                      203,9 e Ft

                      - Járulékokra                                                    108,5 e Ft

                      - Dologi kiadásokra                                         432,3 e Ft

                      - Tartalékalapra                                                106,9 e Ft

         

        Kiadási előirányzat emelkedés összesen:     1 344,4 e Ft


(2)  Az elrendelt előirányzat módosítások a 2015. évi költségvetésben átvezetendők.

     (3)  E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


         Majoros János                                                                                   Tóth Ábel

          polgármester                                                                                        jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!