nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-17 - 2015-07-22
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VII.16.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.29.) számú rendeletének módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében és 143. § (4) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


1. §

Az SZMSZ 7. számú mellékletében a Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság tagjainak felsorolása az alábbiak szerint módosul:


„Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság:

1. Pócs János – elnök

2. Pallagi Imréné

3. Kökény Gábor

4. Urbán Ferenc

5. Pádár Lászlóné.”


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!