nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-12-01 - 2014-12-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete
A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról szóló 36/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról szóló 36/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet mellékletének 16. a) pontja hatályon kívül helyezésre kerül és helyébe a következő rendelkezés lép:

„16.) Foglalt hely biztosítása

                         a.) vásárban évi:                                47.244 Ft+ÁFA”


2. §

(1) Ez a rendelet 2014. december 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésekor hatályát veszti Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról szóló 36/2009. (X.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 34/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!