nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (III.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-01 - 2018-04-02
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (III.23.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

 

A Rendelet melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.2. §

 

Ez a rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_4_2018
249.37 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!