nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-04-01 - 2013-04-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete
A kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 8/2005. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében bekezdésben kapott felhatalmazás alapján és a 22.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A Rendelet 1.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§ Ez a rendelet Jászapáti Város területén lévő alap- középfokú oktatási-, egészségügyi intézményekben, illetve Városi Könyvtár és Művelődési Központban, Egyesített Szociális Intézményben, a Polgármesteri Hivatalban köztisztviselői, illetve közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó, kulturális illetve vállalkozói tevékenységet folytató személyekre, valamint a Jászapáti Polgárőr Egyesület és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászapáti tagjaira terjed ki.”


2.§ A Rendelet a következő 3/E.§-sal egészül ki:


„3/E.§ Az év tűzoltója díj

A díj annak a tűzoltónak adományozható munkájának elismeréseként, aki az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászapáti tagjaként huzamosabb ideje olyan tartós és kiemelkedő szakmai munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, a tűzesetek megelőzéséhez, amely alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a biztonságérzetet vagy katasztrófa helyzet esetén kiemelkedő, példaértékű egyéni tevékenységről tesz tanúságot.


3.§ A Rendelet 4.§ /3/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„A Pedagógiai Díj, a Közszolgálati Díj, az Egészségügyi Díj, Az év vállalkozója díj, az Év Polgárőre Díj, az Év Tűzoltója Díj és a Pájer Antal díj évente egy alkalommal adományozható.”


4.§ A Rendelet 4.§ /4/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„A Pedagógiai Díj, a Közszolgálati Díj, az Egészségügyi díj, Az év vállalkozója díj, Az Év Polgárőre Díj és az Év Tűzoltója Díj ünnepélyes keretek között minden év augusztus 20-án, a városi ünnepségen kerül átadásra. A Pájer Antal díj a Magyar Kultúra Napja városi rendezvényen kerül ünnepélyes keretek között átadásra.”5.§ A Rendelet 5.§ /3/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„A Pedagógiai Díjra, a Közszolgálati Díjra, az Egészségügyi díjra,  Az év vállalkozója díjra, Az Év Polgárőre Díjra és az Év Tűzoltója Díjra a kitüntetési javaslatot minden év május 31. napjáig kell benyújtani Jászapáti Város Polgármesteréhez. A Pájer Antal díjra vonatkozó kitüntetési javaslatot minden év október 31. napjáig kell benyújtani Jászapáti Város Polgármesteréhez.”


6. § A Rendelet 3/D. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Év Polgárőre Díj

A díj annak a polgárőrnek adományozható munkájának elismeréseként, aki a Jászapái Polgárőr Egyesület tagjaként huzamosabb ideje olyan tartós és kiemelkedő szakmai munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, amely alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a közbizalmat vagy aki rendkívüli helyzetben kiemelkedő, példaértékű egyéni tevékenységről tesz tanúságot.”


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!