nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-02-17 - 2012-04-23
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete
a 2011.évi költségvetésről szóló 2 /2011./II.08./ rendelet módosításáról

Jászapáti város Önkormányzata az Alaptörvény  32.cikk (2) bekezdésében, a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény / továbbiakban: Áht./ 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva  a következőket rendeli el:


1.§


Jászapáti Városi Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.08.) Önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2.§ (1) A képviselő-testület a Városi önkormányzat

2011.évi költségvetése bevételi főösszegét                                                 

                                                           1.523.476 eFt-ban

2011. évi költségvetése kiadási főösszegét

                                                           1.746.140 eFt-ban

                              tervezett hiányt       222.664 eFt-ban állapítja meg

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány igénybevétele 0 Ft

A költségvetési hiány külső finanszírozására  szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei, felhalmozási kiadásokra 38.324 eFt működési kiadásokra 184.340 eFt.”


2.§


A bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti és jogcímenkénti részletezését tartalmazó 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1 számú melléklete, 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2 számú melléklete, 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete, 4/a. számú melléklete helyébe 5. számú melléklete, 4/b-1. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete, 4/b-2. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete, 4/c. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete  4/d. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép, a 4/e számú melléklet helyébe e rendelet 10. sz. melléklet,  4/f. számú melléklet helyébe rendelet 11. számú melléklete, 4/g. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete 4/i. sz. melléklet helyébe e rendelet 13. sz. melléklete,  a 4/j. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete, a  4/m. számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete, a  4/o. számú melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete, a  4/p. számú melléklete helyébe e rendelet 17. számú melléklete lép.

Az 5.számú melléklet  helyébe e rendelet 18. sz. melléklete, a 10. sz. melléklet helyébe e rendelet 19. sz. melléklete, a 11. sz. melléklet helyébe e rendelet 20. sz. melléklete, a 14. sz. melléklet helyébe e rendelet 21. sz. melléklete lép, a 16. sz. melléklet helyébe e rendelet 22. sz. melléklete, a 19. sz. melléklet helyébe e rendelet 23. sz. melléklete lép.

3.§


Ez a rendelet  2012. február 17. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!