nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (II.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-20 -tól
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (II.19.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbiakat rendeli el:


  1. §


(1) Önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel végezhető e rendeletben meghatározott háziorvosi, házi gyermekorvosi (vegyes praxis) és fogorvosi körzetben.


(2) Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete egy háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetet hoz létre, melyhez tartozik Gersekarát község teljes közigazgatási területe. A körzet székhelye: Gersekarát, Béke utca 44.


2. §


(1) Fogorvosi körzethez tartozik – felnőtt és gyermek – Gersekarát község teljes közigazgatási területe. A körzet székhelye: Gersekarát, Béke utca 44.


(2) A fogorvosi ügyelet ellátásának székhelye: Szombathely, Wesselényi u. 2. szám alatt történik.3. §


Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete egy védőnői és iskola-egészségügyi ellátási körzetet hoz létre, melyhez Gersekarát község teljes közigazgatási területe tartozik.

A körzet székhelye: Gersekarát, Béke utca 44.4. §


Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet Vasvár, Árpád tér 3. székhellyel kerül ellátásra. 5. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Gersekarát, 2016. február 1.                        Csordás Tamásné                                           Kissné Mátyás Éva

                            polgármester                                                       jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetése 2016. február 19. megtörtént.


                                                                                               Kissné Mátyás Éva

                                                                                                        jegyző                                     


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!