nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (VII.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-07-25 -tól
Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (VII.25.) önkormányzati rendelete
Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018.(VII.25.) önkormányzati r e n d e l e t e A Helyi Építési Szabályzatról szóló 20/2004. (VIII.18.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018.(VII.25.) önkormányzati

r e n d e l e t e

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 20/2004. (VIII.18.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről.


Somogyzsitfa község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 


1.§


Szőkedencs Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 20/2004. (VIII.18.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.


2. §


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Szőkedencs, 2018. július 25.
                  Komári József sk.                                                      Dr. Árvai Tibor sk.

            polgármester                                                                    aljegyző

Záradék:


Ezen rendelet Szőkedencs községben a helyben szokásos módon 2016. július 25. napján kihirdetésre került.


Szőkedencs, 2016. július 25.


                                                                                Dr. Árvai Tibor    

                                                                                      aljegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!