nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szamosszeg Község Képviselő Testületének 6/2017 (IX.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-08 -tól
Szamosszeg Község Képviselő Testületének 6/2017 (IX.7.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Szamosszeg Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2017. (IX. 07.) rendelete


a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számárólSzamosszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §


Helyi népszavazást kezdeményezhet a választópolgárok 20 %-a


  1. §


Ez a rendelet 2017. szeptember 8-án lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


Szamosszeg 2017. szeptember 7.

             Gergely Lajos                                                                                        Kanyó Tamás

               polgármester                                                                                                jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!