nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kótaj község képviselő testületének 1/2015 (III.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-05 -tól
Kótaj község képviselő testületének 1/2015 (III.5.) önkormányzati rendelete
A köztemető fenntartásáról használatáról és igénybevételéről szóló 6/2005.(IX.14.) önkormányzati rendeletének módosítása

Kótaj Község Önkormányzata

1/2015. (III.05.) önkormányzati rendelete

a köztemető fenntartásáról használatáról és igénybevételéről szóló 6/2005.(IX.14.) önkormányzati rendeletének

módosításáról.




Kótaj Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezésről szóló 6/2005.(IX.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:



1.§ A rendelet 19. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 19.§ Temetési sírhely megváltásának díja (sírhelyhasználati díja):


  1. egyes sírhely:
  2. kettős sírhely esetén:
  3. sírbolt esetén:
  4. urnafülke, urnasírhely esetén
  5. urnasírbolt


A temetési hely megváltási díja az önkormányzatot illeti meg.”


2.§ A rendelet 20. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„20.§ Létesítmények gazdálkodó szervezetek részéről történő igénybevételének díja


  1. Temetkezési szolgáltató által fizetendő díjak:


a) Ravatalozó használati díja:                9.200,- Ft + ÁFA

mely tartalmazza a halott hűtés díját 48 óráig.

      b) Halott fogadása:                                          4.000,- Ft +ÁFA

      c) Üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a szolgáltatók által fizetendő díj: 40.000 Ft/ temetés + ÁFA


      ( ebből sírnyitás 24.200- Ft+ÁFA hantolás 13.300- Ft+ÁFA, belső halott szállítás 2.500,- Ft+ÁFA)


  1. A Temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők (kőfaragók, síremlékkészítő, kertész, stb..) által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás napi díja:  3300.-Ft + ÁFA


3.§ A rendelet 21. § helyébe a következő rendelkezés lép:



„21.§  Hűtő használata 48 órán túl:                  1700.-Ft/nap +ÁFA”


4.§ A rendelet 22. § helyébe a következő rendelkezés lép:


22.§ (1) A 20.§ (1) bekezdés, valamint a 21.§-ban meghatározott díjak beszedésére számla ellenében az üzemeltető jogosult.


A 20.§(2) bekezdésben meghatározott díj beszedésére Kótaj Község Önkormányzata jogosult minden bemenetel előtt. A díj megfizetése után az Önkormányzat a munka végzésre jogosultságot igazoló engedélyt állít ki.


(2)Amennyiben a 20.§ (2) bekezdésében meghatározott engedély nélkül a temetőben munkát végeznek úgy a díj megfizetése a temető üzemeltetőjét terheli.


  1. Amennyiben az üzemeltető a temető területén egyúttal temetkezési szolgáltatást is végez, a 20.§ (1) és a 21.§ -ban megállapított díjakat az üzemeltető is köteles megfizetni.



  1. A 20.§ és a 21.§-ban megállapított díjakat az üzemeltető elkülönítetten kezeli a számviteli törvény szabályai szerint, és ezen összegek felhasználásáról a Képviselőtestület előtt évente beszámol.


  1. A 20-21 §-okban megállapított díjtételek felülvizsgálatát évente egy alkalommal az üzemeltető kezdeményezheti a Képviselőtestület felé. „



5.§  Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.




Orosz Mihály                                                                                   Kocsis József

polgármester                                                                                          jegyző



A rendelet kihirdetve 2015. március 05.


                                                                                                          Kocsis József

                                                                                                               jegyző




Csatolmányok

Megnevezés méret
A köztemető fenntartásáról használatáról és igénybevételéről szóló 6/2005.(IX.14.) önkormányzati ren
129.07 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!