nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
5/2017 (IV.28..)
Hatályos:2017-05-16 -tól
5/2017 (IV.28..)
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) számú rendelete módosításáról

Gilvánfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete

5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) számú rendelete módosításáról

Gilvánfa  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gilvánfa  Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.23.) sz. önkormányzati rendelet – továbbiakban Ör. - módosításáról a következőket rendeli el:

1.§.

Ör. 2. §-a  helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

83.539  E Ft

Költségvetési bevétellel

83.539  E Ft

Költségvetési kiadással

0 E Ft

Költségvetési egyenleggel

állapítja meg."

2.§.

  Ör. 2., 3. és 5. melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1., 2. és 3. melléklete lép.

3.§

Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


A fenti rendeletet Gilvánfa Község Önkormányzata a 2017. április 21. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén fogadta el.


Gilvánfa, 2017. április 21.       Bogdán László                                                                                  Tóth László

           polgármester                                                                                       jegyző


Kihirdetve: 2017.április 28.

                                  


                                                                                                               Tóth László

                                                                                                                     jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Költségvetésmódosítás Gfa
12.79 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!