nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015 (V.11..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-05-12 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015 (V.11..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §.

(1)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a jelen rendelet 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően

  382.051 ezer forint bevétellel,
369.344 ezer forint kiadással
jóváhagyja.

(2)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi egyszerűsített mérlegét   1.,  1/A.,  1/B.  mellékletnek megfelelően fogadja el.

(3)    Az Önkormányzat egyszerűsített eredmény kimutatását a 3. sz. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(4)    Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi kimutatását 4.  mellékletnek megfelelően, a pénzforgalmi mérlegét a 4/c mellékletnek megfelelően fogadja el.

(5)    Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait intézményenként  a jelen rendelet 4/A. sz. mellékletében, kormányzati funkciónként  részletezve jelen rendelet 7.  mellékletében, kiadásait jelen rendelet 8.  mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6)    Az Önkormányzat állami támogatásainak alakulását az 5. melléklet szerint, a közhatalmi bevételeit  jelen rendelet 6.  mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(7)    Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat jelen rendelet 11.  mellékletében foglalt részletezés szerint fogadja el.

(8)    Az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 6.243 eFt összegben, felújítási kiadásainak teljesítését 15.239 eFt összegben hagyja jóvá a jelen rendelet 10.  mellékletében foglalt részletezés szerint.


2. §

(1)    Az önként vállalt, kötelező és államigazgatási feladatok kiadásai és bevételei tényleges alakulását jelen rendelet 4/B.  melléklete tartalmazza.

(2)    Az Önkormányzat vagyonáról készített tájékoztatót jelen rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. A beszámoló készítés időpontjában az Önkormányzat tulajdonában nem volt külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz, és a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettség.

(3)    Az Önkormányzat a hosszú lejáratú kötelezettségeinek december 31. állományát és az évenkénti fizetési kötelezettségeket jelen rendelet 16.  mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá, több éves kihatással járó adókedvezmények alakulását a 17.  mellékletben fogaltak szerint  hagyja jóvá.

(4)    Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletének alakulását a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5)    Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok alakulását a 15. melléklet szerint jóvá hagyja az Önkormányzat.

(6)    Az Önkormányzat és intézményei költségvetési maradványát 12.719 eFt összegben hagyja jóvá, jelen rendelet  9.  mellékletei szerint. Az intézmények költségvetési pénzmaradványa nem került elvonásra.

(7)    Az Önkormányzat a 17.  mellékletében meghatározott, a jegyző által méltányossági alapon biztosított mentességet – a magánszemélyek kommunális adójából 14 személy részére – jóváhagyja. A mentesség legkisebb összege 2.500 Ft/fő a legnagyobb 20.000 Ft/fő. Magánszemélyek kommunális adójából méltányossági alapon (70 éven felülieknek, 3 kiskorú gyermeket nevelőknek) helyi rendelet alapján számított adómentesség összege 322.000 forint,  amely 310 ingatlant érint.  Pótlékok, bírságok mentessége 59 eFt.

(8)    Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek a 12.  mellékletben meghatározott záró létszám mértékekeit jóváhagyja.

(9)    A 2014. évi feladatmutatók alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá az Önkormányzat.

(10)    A közvetett támogatások  2014. évi alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat.


3. §

(1)    A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. A jóváhagyott költségvetési maradvánnyal a 2015. évi költségvetési rendeletet módosítsa.

(2)    Jelen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-18. melléklet
281 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!