nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-21 -tól
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének

5/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendeletének

módosításáról
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §      Az ÖR 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


2. § (2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban a jogsértő - az eljárási képességgel nem rendelkező természetes személy kivételével – helyszíni bírsággal vagy közigazgatási birsággal sújtható. A helyszíni bírság mértéke ötvenezer forintig, míg a közigazgatási bírság mértéke százötvenezer forintig terjedhet.


2. §      A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szilvágy, 2017. február 14.
Hácskóné Kovács Tímea                                                          Péntek Katalin

jegyző megbízásából                                                                polgármesterSrágli Miklós

megbízott jegyzőA rendelet kihirdetve: 2017. február 20.Hácskóné Kovács Tímea

jegyző megbízásábólSrágli Miklós

megbízott jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!