nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-25 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel-, az Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadás tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kistarcsa Város Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) összevont 2013. évi költségvetése bevételei előirányzatainak teljesítését, az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 1 335 655 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.


2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2013. évi költségvetése kiadásai előirányzatainak teljesítését, a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 1 175 798 eFt főösszeggel hagyja jóvá.


3. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2013. évi költségvetési pénzmaradványát, a rendelet 7. sz. mellékletében szereplő pénzmaradvány kimutatás szerint 150 938 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) A 2014. évi eredeti költségvetésben tervezett belső finanszírozás korábbi évek pénzmaradványából 199 000 eFt, ebből

a) 2012. évi maradvány felhasználás felhalmozási célra 61 341 eFt,

       b) 2013.évi maradvány felhasználás 137 659 eFt , ebből

működési célra25 853 eFt.

felhalmozási célra 111 806 eFt.

(3) A Képviselő-testület a 2014. évi eredeti költségvetésben rögzített maradvány felhasználáson felül 2013. évi költségvetési pénzmaradvány szabad felhasználású összegét 13 279 eFt összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) 10 909 eFt közműfejlesztési célra- 2014. évi költségvetésben tervezett szennyvízhálózat tervezése és kivitelezése kiadásai előirányzata növelésére,

b) 1 224 eFt összeget Önkormányzat dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás kiadásai előirányzata növelésére,

c) 400 eFt összeget a Polgármesteri Hivatal 2014. évi országgyűlési választások dologi kiadásai/egyéb szolgáltatási kiadások előirányzata növelésére,

d) 746 eFt általános működési célú tartalék képzésére.


4. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2013. évi költségvetési bevételeinek éves teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban jelen rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 2013. évi költségvetési bevételeinek éves teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban jelen rendelet 1.1 számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeinek 2013. éves teljesítését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban -, jelen rendelet 1.2 számú melléklete szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület e rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá az Önkormányzat összevont kiadásainak 2013. éves teljesítését, költségvetési szervenként előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

(5) A Képviselő-testület jelen rendelet 2.1 számú melléklete szerint fogadja el az Önkormányzat-költségvetési szervek nélküli- kiadásainak teljesítését, feladatonként kiemelt előirányzatonként.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi kiadásainak feladatonkénti, kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a rendelet 2.2. számú melléklete szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett létszámát a 2.3. számú melléklete szerint állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület az általános tartalék 2013. évi felhasználását e rendelet 2.4. számú melléklete szerint fogadja el.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összevont kiadásai és bevételei előirányzatát és azok teljesítését mérlegszerűen bemutatva, kiemelt előirányzatonként a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


5. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2013. évben biztosított közvetett támogatásokat a 4. sz. melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el.


6. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásainak teljesítését az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


7. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott támogatásainak teljesítését kedvezményezettenként, a rendelet 6. sz. melléklete szerint állapítja meg.


8. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat könyvviteli mérlegét - 2013. december 31-i állományi értékekkel - a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


9. §


A Képviselő-testület a 9. számú melléklet szerint fogadja el az Önkormányzat 2013. évi pénzeszközei változásának alakulását.


10. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos részesedések alakulását a rendelet 10. számú melléklete szerint rögzített tartalommal fogadja el.


11. §


A Képviselő-testület 2013.évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek alakulását a rendelet 11. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


12. §


A Képviselő-testület az Európai Unió által finanszírozott projektek kiadásainak és bevételeinek 2013. évi teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) KEOP-1.3.0/0911-2011-0040 számú, Kerepes és Kistarcsa Ivóvízminőség-javító programja elnevezésű projekt megvalósításához 2012. évben kiutalt előleg terhére 2013. évben Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére teljesített pénzeszközátadás összege 6 078 eFt.

b) KMOP-4.6.1-2012.0011 projekt Tölgyfa Óvoda bővítéséhez kapcsolódóan 2013.12.31-ig teljesített támogatási bevétel összege 113 737 eFt.

c) KMOP-4.6.1-2012.0011 projekt Tölgyfa Óvoda bővítéséhez kapcsolódóan 2013.12.31-ig teljesített kiadás összege 169 197 eFt.

d) KMOP-3.3.3-13 Megújuló energia felhasználás elnevezésű projekt előkészítés 2013. évi teljesített kiadásai 2 493 eFt.


13. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
54 KB
1.1. melléklet
48.47 KB
1.2. melléklet
45.05 KB
2. melléklet
45.58 KB
2. melléklet
46.25 KB
2.1 melléklet
55.19 KB
2.1 melléklet
55.23 KB
2.1 melléklet
53.25 KB
2.2 melléklet
56.69 KB
2.2 melléklet
62.78 KB
2.3 melléklet
36.48 KB
2.4 melléklet
42.78 KB
3. melléklet
58.38 KB
4. melléklet
36.56 KB
5. melléklet
45.86 KB
6. melléklet
47.1 KB
7. melléklet
45.76 KB
8. melléklet
35.19 KB
9. melléklet
39.7 KB
10. melléklet
36.14 KB
11. melléklet
45.53 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!