nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-02 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 1/2017. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 24/2011. (XII.15.) rendelet módosítására

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 9. pontjában meghatározott feladatkörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


1. §

Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 24/2011. (XII.15.) rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 6. § (8) bekezdés c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (8) c.) ha a közszolgáltatás alapjául szolgáló jogviszony nyugdíjazás miatt szűnik meg, a bérleti jogviszony a Képviselő-testület döntése alapján 10 évre, de legfeljebb a közszolgáltatás alapjául szolgáló jogviszony fennállása időtartamának felére meghosszabbítható, amennyiben Jászfényszaru Város közigazgatási területén a bérlőnek nincs másik lakása, és a közszolgáltatás alapjául szolgáló jogviszony megszűnését követő hónap első napjától a bérlő piaci alapú bérleti díjat fizet;


2. §

A Lakásrendelet 2. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

(8) Határozatlan idejű bérleti jogviszony esetén a bérlő és a kezelő dönthet úgy, hogy a bérleti szerződést határozott időtartamúra módosítják. Ebben az esetben a bérleti jogviszony legfeljebb a bérlő életének végéig tarthat. Határozatlan idejű bérleti jogviszony határozottra történő módosítása esetén a szolgálati lakásokra irányadó bérleti díjra kell a bérleti díjat mérsékelni.


3. §

(1) E rendelet 2017. február 1. napján 23:00 órakor lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Lakásrendelet 6. § (9) bekezdése hatályát veszti.

(2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Győriné dr. Czeglédi Márta                                                         Dr. Voller Erika

           polgármester                                                                             jegyző


                                     

Közzétéve a helyben szokásos módon 2017. február 2. napján.
                                                                                                     Dr. Voller Erika

                                                                                                            jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1
436.52 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!