nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2018 (X.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2018-10-03 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2018 (X.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2018. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1.§


(1) Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2.§ (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének


a) mérlegfőösszegét              333 416 453 Ft-ban

         határozza meg az 1. melléklet részletezése szerint.”


(2) a Rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 2. § (3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi elemi költségvetésének


a) mérlegfőösszegét                     300 586 694 Ft-ban

         határozza meg az 1/A. melléklet részletezése szerint.”


(3) a Rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:„(4) A Képviselőtestület az Általános Művelődési Központ 2018. évi elemi költségvetésének


a) mérlegfőösszegét                      100 810 531 Ft-ban

határozza meg az 1/B.  melléklet részletezése szerint”


2. §.​ A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1, 1/A, 1/B. melléklet a 4/2018.(X.02.) önkormányzati rendelethez
59.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!