nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (V.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-05 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (V.4.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014 (XII.1.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében

3. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglalt feladatkörében,

a következőket rendeli el:


1. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014 (XII.1.) önkormányzati rendelet 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Képviselő-testület a jegyzőre ruházza a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak betartatására és ellenőrzésére vonatkozó hatásköreit, amennyiben törvény vagy végrehajtására kiadott kormány- vagy miniszteri rendelet más szervet nem jelölt ki.”


2. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


3. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-2. melléklet
394.79 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!