nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-29 -tól
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A képviselő-testület az  önkormányzat  2017. évi költségvetésének  végrehajtásáról szóló  zárszámadása


a)    bevételeinek főösszegét                       80 743  eFt-ban,

             

b)    kiadásainak főösszegét                       67 399 eFt-ban,

    

c)   a pénzmaradvány összegét                  13 344  eFt-ban


hagyja jóvá.


2.§ (1) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, valamint kötelező és önként vállalt feladatonként az 1.1., 1.2., és 1.3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

       (2) Az önkormányzat működési bevételét és kiadását mérlegszerűen a 2.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

      (3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételét és kiadását mérlegszerűen a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.


3.§  (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.    

        (2) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.   4.§  (1)    A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét-kiadását létszám adatokkal az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


       (3) A képviselő-testület a 2017 évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


6.§ (1) Az önkormányzat a 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. és 9.  mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonmérleg főösszegét

      405 407,-e Ft összegben hagyja jóvá.

7.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát és felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§ (1) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

   

9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

      (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III. 6.) önkormányzati rendelete.

              Trieblné Stanka Éva Renáta sk.                                    Feketéné Esztergályos Hilda sk.

                         polgármester                                                               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.1 melléklet
366.06 KB
1.2 melléklet
363.53 KB
1.3 melléklet
354.78 KB
2.1 melléklet
227.95 KB
2.2 melléklet
234.9 KB
3 melléklet
177.36 KB
4 melléklet
173.65 KB
5 melléklet
359.1 KB
6 melléklet
173.8 KB
7 melléklet
176.82 KB
8 melléklet
332.63 KB
9 melléklet
224.79 KB
10 melléklet
181.42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!