nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(XI.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-11 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(XI.10.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséről

Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


A helyi népszavazás elrendeléséhez Karancslapujtő község választópolgárai legalább 25 %-ának kezdeményezése szükséges.

2.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


 (2) Hatályát veszti Karancslapujtő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 8/2007. (IX.26.) önkormányzati rendelete, valamint az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(V.30.) önkormányzati rendeletének 34-36. §-a.Karancsberény, 2017. november 9.
 Csabainé Freistág Erzsébet                                                                 Lantos Ibolya

             polgármester                                                                                  jegyző


A rendelet kihirdetve:

Karancsberény, 2017. november 10.


                                                                                                               Lantos Ibolya

                                                                                                                      jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!