nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zalaköveskút község önkormányzata képviselő testületének 3/2017 (III.28..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-29 -tól
Zalaköveskút község önkormányzata képviselő testületének 3/2017 (III.28..) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Zalaköveskút  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§ Helyi népszavazást a választópolgárok 25 %-a kezdeményezhet.

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3.§ Hatályát veszti  a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 4/2001. (VII.2.) önkormányzati rendelet.


Zalaköveskút , 2017. március 27.


                   Dr. Prótár Henrietta                                           Tolnai István

                   Jegyző                                                                polgármester

            

Kihirdetve: Zalaköveskút , 2017. március 28.


dr. Prótár Henrietta

jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!