nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-01 - 2014-04-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.21.) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004 (V. 1.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„13. § (3) Az intézményvezető a kötelezettet írásban tájékoztatja a térítési díj összegéről, gyermekek napközbeni ellátása esetén a megállapodás megkötésekor, a gyermekek átmeneti gondozása és utógondozói ellátás esetén legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül.”


2. §.


A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004 (V. 1.) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„ 13.§ (4) A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja: 3919,- Ft/év; 453,- Ft/gondozási nap/fő.”


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!