nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (X.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-01 -tól
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (X.18.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, valamint Nagyvisnyó Község Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet területi hatálya – a 3. §-ában foglaltak kivételével – Szilvásvárad Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki.


2. §

(1) Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a háziorvosi ellátás érdekében kettő vegyes körzetet alakít ki.

(2) A (1) bekezdés szerinti körzetek székhelyét és a körzetekhez tartozó közterületek felsorolását az rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


3. §

(1) A Képviselő-testület a fogorvosi alapellátás érdekében egy vegyes körzetet alakít ki, amely az Önkormányzat közigazgatási területére, valamint Nagyvisnyó Község Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki.

(2) A fogorvosi alapellátási körzet székhelye: 3348 Szilvásvárad, Park utca 1-3.


4. §

(1) A Képviselő-testület az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátásról az Agria-Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződés alapján gondoskodik, melynek székhelye: 3300 Eger, Deák Ferenc u. 23.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti ellátáshoz kapcsolódóan egy vegyes körzetet alakít ki.


5. §

A Képviselő-testület a védőnői ellátás érdekében egy körzetet alakít ki, melynek székhelye: 3348 Szilvásvárad, Park utca 1-3.


6. §

A Képviselő-testület az iskola-egészségügyi ellátás érdekében egy körzetet alakít ki, melynek székhelye: Jókai Mór Általános Iskola 3348 Szilvásvárad, Egri út 8.


7. §

  1. Jelen rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba.
  2. A rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.17.) önkormányzati rendelete.


Szilvásvárad, 2016. október 17.
                Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.                                               Szaniszló  László  sk.

                                     jegyző                                                                               polgármester                                                                                                          


Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2016. október 18. napján kihirdetésre került.


Szilvásvárad, 2016. október 18.                                                                  


Dobosné dr. Kvesztár Henrietta

                                                                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz.melléklet
50.81 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!