nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Méhtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (V.31..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-31 -tól
Méhtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (V.31..) önkormányzati rendelete
3/2016. (V. 31.) rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2./2015. (III.13.) rendelet módosításáról


MÉHTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK


3/2016. (V. 31.) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2./2015. (III.13.) rendelet módosításáról


1. §


(1) A 2015. január 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


1 506 E Ft-tal


Költségvetési kiadását


22 359 E Ft-talFinanszírozási bevételét

41 966 E Ft-tal


Finanszírozási kiadását

21 103 E Ft-tal


módosítja és az önkormányzat 2015. évi


módosított költségvetési bevételét

392 882 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

405 670 E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

            felhalmozási

12 788 E Ft-ban

10 391 E Ft

2 397 E Ft


állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


322 465  E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

    143 361 E Ft

Személyi juttatások

    26424 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

    87 685 E Ft

Dologi kiadások

    13 860 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

    51 135 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

    2 897E Ft

  • ebből:  Elvonások és befizetések

        .........................E Ft

                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

    .........................E Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

    .........................E Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

    48 213E Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

    .........................E Ft

                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

    .........................E Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

    .........................E Ft

                   Árkiegészítések, támogatások

        .........................E Ft

                   Kamattámogatások

        25 E Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

83 205  E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

    60 480 E Ft

Beruházások

    .........................E Ft

  • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

    22 725 E Ft

Felújítások

    .........................E Ft

        -       ebből:  EU-s forrásból felújítás

   .........................E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

   .........................E Ft

  • ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

   .........................E Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

        ........................E Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

       .........................E Ft

                         Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

       .........................E Ft

                         Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

       .........................E Ft

                         Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

       .........................E Ft

                          Lakástámogatás

        ........................E Ft

                          Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

       ......................... E Ft

Tartalék

       33 213 E Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2. §


(1) Méhteleki Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv dologi kiadások előirányzatát 202 E Ft-tal, a beruházások előirányzatát 3 000 E Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg 894 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg, a működési bevételek előirányzatát 392 E Ft-tal lecsökkenti, a felhalmozási célú támogatások bevételét 2 700 E Ft-tal megemeli.

 (2) A Méhteleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében megállapított személyi juttatását 220 E Ft-tal lecsökkenti, 1.969 E Ft irányítószervi támogatást von el, a dologi kiadások előirányzatát 223 E Ft-tal megemeli, melynek fedezete a költségvetési maradvány, így annak összege 2 172 E Ft-tal növelésre kerül.


(3) Az Önkormányzat a személyi juttatások előirányzatát 1 157 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatát 92 E Ft-tal lecsökkenti, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 133 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 24 213 E Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 2 961 E Ft-tal megemeli. Az irányítószervi támogatást pedig 2 863 E Ft-tal felemeli. Az önkormányzat működési költségvetési támogatása előirányzatának 10 763 E Ft-tal csökkentése, a működési célú támogatás előirányzatát 3 670 E Ft-tal, a közhatalmi bevételek előirányzatát 586 E Ft-tal, a működési bevételek előirányzatát 5 440 E Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 4426 E Ft-tal megemeli, a felhalmozási célú támogatás előirányzatát 265 Ft-tal, a rövid lejáratú hitelek előirányzatát 22 725 E  Ft-tal felemeli.


  1. §


Az önkormányzat, a közös hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1 - 9 mellékletek tartalmazzák.


4. §


(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
..............................................

.........................................

Varga Zoltán

jegyző

Czuprák László

polgármester


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
1.22 MB
2. sz. mell.
303.04 KB
3.sz. mell.
110.79 KB
4.sz. mell.
89.92 KB
5.sz. mell.
118.75 KB
6.sz. mell.
962.78 KB
7.sz. mell.
470.64 KB
8.sz. mell.
486.17 KB
9.sz. mell.
43.29 KB
10.sz. mell.
67.86 KB
11.sz. mell.
34.42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!