nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 - 2019-05-30
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a)- c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:(1) Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2018. évi összevont működési költségvetését

aa) 59 872 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 59 872  ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 3 591 ezer forint működési hiánnyal,

ad) 3 591 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.


b) az Önkormányzat 2018. évi összevont felhalmozási költségvetését

ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 9 754 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 9 754 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 9 754 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,

be)  0  ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf)   0  ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2018. évi

ca) bevételi főösszegét 59 872  ezer forintban és

cb) kiadási főösszegét  59 872 ezer forintban

az 1.1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

  1.  A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
  2. A Rendelet 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.
  3. A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
  4. A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
  5. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
  6. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


 3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Trieblné Stanka Éva Renáta sk.

Feketéné Esztergályos Hilda sk.

polgármester

                jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.1 melléklet
357.25 KB
1.2 melléklet
360.63 KB
2.1 melléklet
281.01 KB
2.2 melléklet
278.15 KB
3 melléklet
180.89 KB
4 melléklet
172.03 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!