nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-01 -tól
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.

Sonkád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


 Helyi népszavazást Sonkád település választópolgárainak 25 %-a kezdeményezhet.


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 15/2011. (X. 17.) önkormányzati rendelete.                 Iszák Tibor s.k.                                                                    Szabó István s.k.

                polgármester                                                                              jegyzőA rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 31.


Szabó István s.k.

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!