nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (V.14.) rendelete
Hatályos:2019-05-15 - 2019-05-16
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (V.14.) rendelete
az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjak megállapításáról szóló 2/2013.(II.8.) rendelet módosításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §


Az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjak megállapításáról szóló 2/2013.(II.8.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:


"2/2013.(II.8.) rendelet 1. számú melléklete


Ellátási forma

Szolgáltatási önköltség

(Ft/adag Áfával)

Az önköltség és a normatív állami támogatás különbözete

(Ft/adag Áfával)

Nyersanyag-norma


Intézményi térítési díj

(nyersanyag-norma+Áfa)

Óvodai ellátás

875

-

343

435

Általános iskolai napi háromszori étkezés

910

-

370

470

Általános iskolai napi kétszeri étkezés

880

-

347

440

Általános iskolai menzás étkező

850

-

323

410

Önkormányzati dolgozók

870

-

394

540

Önkormányzati közfoglalkoztatottak

870

-

394

290

Nyugdíjas önkormányzati dolgozók

870

-

394

540

Általános iskolai alkalmazottak

870

-

394

540

Szociális étkező

870

650

394

500

Vendég étkezők

870

650

394

690

"

2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti.Vizi Zoltán

polgármester

dr. Kiss Tamás

jegyző


A rendelet kihirdetve:

Nógrádsipek, 2019. május 14.

dr. Kiss Tamás

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!