nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (V.2.) rendelete
Hatályos:2018-05-03 - 2018-05-04
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (V.2.) rendelete
az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjak megállapításáról szóló 2/2013.(II.8.) rendelet módosításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §


Az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjak megállapításáról szóló 2/2013.(II.8.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

"2/2013.(II.8.) rendelet 1. számú melléklete


Ellátási forma

Szolgáltatási önköltség

(Ft/adag Áfával)

Az önköltség és a normatív állami támogatás különbözete

(Ft/adag Áfával)

Nyersanyag-norma


Intézményi térítési díj

(nyersanyag-norma+Áfa)

Óvodai ellátás

875

-

343

435

Általános iskolai napi háromszori étkezés

910

-

370

470

Általános iskolai napi kétszeri étkezés

880

-

347

440

Általános iskolai menzás étkező

850

-

323

410

Önkormányzati dolgozók

870

-

338

540

Önkormányzati közfoglalkoztatottak

870

-

338

290

Nyugdíjas önkormányzati dolgozók

870

-

338

540

Általános iskolai alkalmazottak

870

-

338

540

Szociális étkező

870

650

338

300

Vendég étkezők

870

650

338

690

"

2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a R. 3. §-a.


Vizi Zoltán
polgármester


dr. Kiss Tamás
jegyző


A rendelet kihirdetve:
Nógrádsipek, 2018. május 2.


dr. Kiss Tamás
jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!