nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-04 -tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró alapellátást végző orvos és védőnők, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § d) pontjának db) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete véleményének kikérésével a következőket rendeli el.


1. § (1) Sárkeresztúr Község Önkormányzata a háziorvosi ellátásról egy körzetben gondoskodik. A háziorvosi ellátás körzete Sárkeresztúr község közigazgatási területére terjed ki.


(2) Sárkeresztúr Község Önkormányzata a házi gyermekorvosi ellátásról egy körzetben gondoskodik. A házi gyermekorvosi ellátás körzete Sárkeresztúr község közigazgatási területére terjed ki.


(3) Sárkeresztúr Község Önkormányzata a fogorvosi alapellátásról egy körzetben gondoskodik. A fogorvosi alapellátás körzete Sárkeresztúr község közigazgatási területére terjed ki.


(4) Sárkeresztúr Község Önkormányzata a háziorvosi ügyeleti ellátásról egy körzetben gondoskodik. A háziorvosi ügyeleti ellátás körzete Sárkeresztúr község közigazgatási területére terjed ki.


(5) Sárkeresztúr Község Önkormányzata a házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról egy körzetben gondoskodik. A házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás körzete Sárkeresztúr község közigazgatási területére terjed ki.


(6) Sárkeresztúr Község Önkormányzata a fogorvosi ügyeleti ellátásról egy körzetben gondoskodik. A fogorvosi ügyeleti ellátás körzete Sárkeresztúr község közigazgatási területére terjed ki.


(7) Sárkeresztúr Község Önkormányzata a védőnői ellátásról két körzetben gondoskodik. A védőnői ellátás körzeteihez tartozó utcák felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.


(8) Sárkeresztúr Község Önkormányzata az iskola-egészségügyi ellátásról egy körzetben gondoskodik. Az iskola-egészségügyi ellátás körzete Sárkeresztúr község közigazgatási területére terjed ki.


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016. (VI.29) önkormányzati rendelete.                   Csutiné Turi Ibolya                                              dr. Ambrózi Sándor

                        polgármester                                                             jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.


Sárkeresztúr, 2017. április hó 3. nap                                                                                              dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
12.36 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!