nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015 (VI.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-09 -tól
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015 (VI.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1. § (1) Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi:

a) bevételi és kiadási főösszegét                   302 803 ezer forintban,

b) költségvetési bevételét                              284 132 ezer forintban,

c) költségvetési kiadását                               302 803 ezer forintban,

    ca) a költségvetési kiadás általános tartalékát 0 forintban,

d) a költségvetési létszámkeretet                         130 főben                                                

állapítja meg.”


2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 11. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 15. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 16. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.


3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.                            Iszák Tibor s.k.                                                                  Szabó István s.k.

      polgármester                                                                             jegyzőKihirdetve: 2015. június 8. napján.


Szabó István s.k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek 1-9.
807.61 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!