nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2015. (IX.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-01 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2015. (IX.9.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotás hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja:


  1. Általános rendelkezések


Az adó mértéke

1.§ (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az

          adóalap 2%-a.


      (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: a Htv. 37.§

              (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként  

              1.000,-Ft.


Adómentesség

2.§ Az adóalap-mentességre vonatkozó szabályokat a Htv. tartalmazza.2. Záró rendelkezések


3.§ (1) E rendeletben nem szabályozott adózási kérdésekben a helyi adóról szóló 1990. évi

           C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény   

           rendelkezéseit kell alkalmazni.              


      (2) Ez a rendelet 2015.november 1-jén lép hatályba.


      (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tornyiszentmiklós Községi

     Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló      

     14/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete.


                       


                          dr. Hercz Judit                                                   Végh László

                                 jegyző                                                           polgármester


 A rendelet kihirdetve: 2015.szeptember 9.                    dr. Hercz Judit

                              jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!