nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-02 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról ( zárszámadási rendelet )

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.


A rendelet hatálya
1.§


(1) A rendelet kiterjed Tornyiszentmiklós Község Önkormányzatára

     (továbbiakban: önkormányzat)
II.


A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, létszám


2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának költségvetési bevétele összegét 78 252 ezer forintban  állapítja meg.


Működési bevételek:

Működési bevételek                                                       3 753 e Ft

Önkormányzatok működési támogatása                      25 176 e Ft

Működési célú támogatások áht-n belül                     13 538 e Ft

Közhatalmi bevételek                                                  12 476 e Ft

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek                                                6 298 e Ft

Felhalmozási célú támogatások                                           0 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                               0 e Ft

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül                 17 011 e Ft


3.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának költségvetési kiadása összegét 59 319 ezer  forintban állapítja meg.


Működési kiadások

Személyi juttatás                                                       21 260 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok                                     3 940 e Ft

Dologi kiadások                                                        12 512 e Ft

Egyéb működési célú kiadások                                    4 968 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása                                         2 703 e Ft

Felhalmozási kiadások

Felújítások                                                                  11 006 e Ft

Beruházások                                                                 2 930 e Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások                                       0 e Ft4.§(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának Finanszírozási bevételeit 16 714 ezer forintban határozza meg, mely:


         Maradvány igénybevétele                                          15 794 e Ft

         Államháztartáson belüli megelőlegezések                        930 e Ft


(2)  A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának Finanszírozási kiadásait 832 ezer forintban határozza meg, mely:


        

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   832 e Ft                        
Mellékletek:


1.  melléklet összesített bevétel, kiadás, finanszírozás alakulása,

2.  melléklet bevételek alakulása

3.  melléklet kiadások alakulása

4.  melléklet vagyonmérleg alakulása

5.  melléklet felhalmozási kiadások alakulása jogcímenként

6.  melléklet kiadások feladatonkénti alakulása

7.  melléklet maradvány alakulása

8.  melléklet pénzeszköz átadások

9.  melléklet költségvetési támogatás alakulása

10. melléklet vagyonkimutatás

11. melléklet közvetett támogatások

12. melléklet működési és felhalmozási mérleg5.§A képviselő-testület az önkormányzati létszámot  11 főben állapítja meg, ebből 7 fő közmunka foglalkoztatott létszám.
6.§


Az önkormányzat 2017. december 31-ei vagyonának alakulását az 4. melléklet tartalmazza 601 712 e Ft mérlegfőösszeggel. Forgalomképesség szerinti vagyonkimutatást a 10. melléklet tartalmazza.


7.§


Az önkormányzat pénzmaradványa 34 815 084 Ft.
8.§Az önkormányzat tartalékot, céltartalékot nem képzett.
9.§Az önkormányzatnak 2017. december 31-én nincs fennálló hitelállománya.

10.§1.) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Lovászi, 2018. május 30.

     dr Novák Anett                                                        Végh László

         jegyző                                                                  polgármesterKihirdetve: 2018. június 1.dr.  Novák Anett jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-12. melléklet
151 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!