nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017 (XII.1.) rendelete
Hatályos:2017-12-02 - 2017-12-03
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017 (XII.1.) rendelete
a fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatásáról szóló 15/2016.(XII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése által biztosított jogalkotási hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjába foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A fiatalok lakáshoz jutásának helyi támogatásáról szóló 15/2016.(XII.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)  4. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő lép:


„A támogatás iránti kérelmeket Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez (3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.) kell benyújtani. A beérkezett kérelmek érdemi elbírálására a soron következő testületi ülésen kerül sor.”


2. §


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Majoros János s. k.                                                                dr. Szombati Csaba Gábor s. k.             polgármester                                                                                              jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!